ביקורת

והכנת דוחות כספיים

מתן שירותי ביקורת והכנת דוחות כספיים עבור רשויות המס ובעלי המניות

ראיית חשבון

ניהול כספים

חיצוני לחברות

ניהול תזרימי מזומנים, הכנת דוחות תקציביים, תכנון מול ביצוע ושרותי גבייה

ביקורת והכנת

דוחות כספיים

מתן שירותי ביקורת והכנת דוחות כספיים עבור רשויות המס ובעלי המניות

הצהרות הון

ודוחות אישיים

הכנת דוחות אישיים לרשויות המס והצהרון הון, כולל מעקב תקופתי אחר שינויים חריגים

גיוס אשראי

לחברות

גיוס אשראי לחברות מקרנות בערבות המדינה

טיפול במשקיעי

נדל"ן בחו"ל

ליווי מול רשויות המס בישראל והגשת דוחות אישיים של משקיעי נדל"ן. כמו כן, יעוץ מיסויי ותכנון פיננסי 

תכנון פיננסי

אישי 

הכנת תכנית פיננסית בהתאם לשאיפות ולמטרות חיים תוך בחינה וניתוח מצבת הנכסים הקיימת והעתידית

ליווי בהשקעות אלטרנטיביות

הכוונה וחיבור הלקוחות לסוגי השקעות שונים

עידו נוימן ראיית חשבון | תכנון פיננסי

לוגו חדשללא.png
מוכן_עידו נויימן לוגו.gif