תכנון פיננסי

אסטרטגי

התאמת השקעות ליעדי החיים.

מקסום התשואות לטווחי זמן שונים

מיסויי

מקסום הטבות המס בהתאם לשלבי החיים השונים

כלכלי

בחינת הקיים:

        א נכסים

        א התחייבויות

        א תזרים

ירושות וצוואות

העברת העושר המשפחתי לדור ההמשך בצורה מיטבית

ניהול סיכונים

מה יקרה לתא המשפחתי במקרה: מוות/ מחלה/ אובדן עבודה/ וכו'.

מזעור ההשלכות על

נכסי המשפחה